3.jpg

Výlet okolo Plešivce

Mapa s jednotlivými body je zde.

 

Cesta okolo dokola v okolí chaloupky. Tak jsme se vydali prozkoumat blízké okolí s jeho krásnou přírodou cca 10km. Cesta opět začínala u chaloupky a směřovala po silnici dolů směrem k Chřibské. Chtěli jsme to vzít po lukách, ale bylo by to spíše na holínky, tudíž jsme se vrátili na hlavní a došli za první "dům - reklamu" a hned za ním doleva na vedlejší (1). Po pár metrech za domky jsme se dali vpravo směr dolů ke koupališti (2). Pěšina se za koupalištěm napojuje na asfaltovou silnici (3), po které jsme došli až na značenou žlutou (4), která směřuje mezi louky. Cestou jsme pomalu vystoupali opět nad koupaliště k historickému střeleckému terči (5). Odtud jsme pořad pokračovali po žluté do kopce. Přibližně v bodě (6) se cesta opět zlomila dolů, ale nám se tam nechtělo, tak jsme pokračovali po vrstevnici, která se měla napojit zpět na žlutou. Cestou k bodu (7), kde byla úžasná vyhlídka i s lavičkou, bylo po levé straně údolíčko, kde jsou Chřibské vodopády (tam někdy příště). Z bodu (7) jsme ještě chvilku pokračovali po cestě po vrstevnici, která pomalu končila. Tak jsme šli pár desítek metrů lesem až na nějakou další lesní cestu. Pořád jsme se snažili držet vrstevnice. Nalezená cesta nás pak dovedla zpět na žlutou (8). Pak už jen pořád mírně do kopce až k Malému Semerinku (9), kde jsme si dali s dětmi občerstvení. Po prohlídce zahrady zpět na žlutou, která nás dovedla až na silnici mířící do Rybniště (10). Po ní jsme šli pár stovek metrů až nás zavedla zpět do lesa. Cesta lesem vede kousek pod vrcholem Plešivce a následně klesá zpět do Rybniště (11), kde jsme se dali vlevo směrem k chaloupce. Nechtělo se nám jít po silnici, tak jsme to vzali po vedlejší silnici směr Doubice, kde jsme kousek za kolejemi sešli na lesní cestu vlevo (12). Pak pořád po cestě, která se pomalu bude měnit v louku (13). Odtud kolem plotů směr dolů až na silnici (14). Pak už jen dolů mezi chaloupkami až zpět na hlavní (15), ze které už je vidět ta naše.
Back to Top