3.jpg

Výlet do Doubice a zpět

Mapa s jednotlivými body je zde.


 
Cílem cesty se stala Stará Hospoda v Doubici, kde se mohou vyřádit naše pořád energií nabité děti. Od chalupy jsme se vydali dolů pár metrů po silnici směrem k odbočce (1). Zde jsme sešli na málo frekventovanou silnici mezi starými domky, chatkami a pensionem Braun. Kousek za pensionem mezi domky silnice odbočuje vlevo (2). Prošli jsme kolem malého rybníčka na pravé straně a pomalu přišli k dřevěnému rozcestníku, kde jedna šipka ukazuje někam na Doubici (3). Přesně podle šipky jsme se vydaly do štěrkové cestě do kopce směřující k oplocené chaloupce a zde také cesta končí (4). Vydali jsme se kolem plotu (5) a došli na louku nad zahradou. Zde jsme po vyšlapané cestičce přišli na pomalu se objevující začátek cesty (6), která vede až na silnici. Okolo bodu (7) jsme sešli z cesty směrem vlevo nahoru po vyšlapané cestě a prošli jsme mezi chalupami až na silnici (8). Pokud nesejdete, cesta se za nedlouho napojí na silnici také. Pak už jen krásným lesem po silnici až do Doubice. Cestu jsme si ještě zkrátili přes louku na turistické odbočce ke kapličce v poli (9) a už jsme byli u cíle. Děti si spokojeně hrály v parku a mi popíjeli kafíčko. Celá cesta se zastávkami na smrkání, oblíkání, svlíkání, pití, občerstvení atd.. nám trvala hodinu a čtvrt. To samé bylo zpět.
Back to Top