2.jpg

Z Vlčí Hory do Kyjova a Dlouhého Dolu

Mapa s jednotlivými body je zde.

Původní výlet jsme měli vymyšlený na Vlčí hrádek, ale nějak jsme neměli mapu a nikde nic nebylo značeno, tak jsme šli a šli..., ale o to úžasnější chaloupky jme viděli. Celý výlet začal u Restaurace ve Vlčí Hoře (1), kde jsme i zaparkovali auto. Odtud jsme pokračovali po silnici směrem na Brtníky až za kostelík, kde jsme odbočili mezi chaloupky po žluté a Koglerově stezce (2). Asfaltová silnice nás vyvedla až k lesu, kde po jeho hranici pokračovala s několika chaloupkami. Pak Koglerova stezka zamířila do lesa (3) a klesala až k Malému Vlčímu potoku (4). Odtud opět nahoru, kde po levé straně jsou vidět krásně vystupující skály. Po vystoupaní k pramínku (5) se cesta rozchází několika směry. My pokračovali rovně po neznačené cestě (Vlčí hrádek je vpravo také po neznačené cestě, ale to jsme nevěděli.) Ta nás dovedla až na asfatltku (6), kde jsme se dali vpravo a dlouho klesali směrem ke Kyjovu (asfalt zmizí). Na konci cesty jsme opět narazili na asfaltku (7), kde jsme odbočili vlevo do kopce mezi krásné chaloupky a posléze kozí farmu. Po vyšlápnutí kopce jsme byli zpět na hlavní (8). Výlet to byl na cca 2 hodiny asi 8km.

Back to Top